אירועים קרובים

תאריך האירוע היקף מיקום
4/9/19 סדנה – טיפול בסטרס כרוני ע"פ 6 המערכות מפגש אחד
(4 שעות)
מכללת אורין שפלטר,
רחוב יגאל אלון 123, ת"א
11/9/19 סדנה – עקרונות מנחים להבנת כאב מפגש אחד
(4 שעות)
מכללת אורין שפלטר,
רחוב יגאל אלון 123, ת"א
5/11/19-
14/1/20
קורס בסיס 10 מפגשים
(40 שעות)
מכללת אורין שפלטר,
רחוב יגאל אלון 123, ת"א
5/11/19-
23/6/20
קורס מורחב 28 מפגשים
(112 שעות)
מכללת אורין שפלטר,
רחוב יגאל אלון 123, ת"א