היסטוריה, שאנג חאן לון

ה־Shanghan Lun כמפתח להבנת התפתחות הרפואה הסינית – חלק א'

ה־Shanghan Lun נכתב על ידי Zhang Zhongjing (150-219), ונחשב עד היום, אחרי 2000 שנים, לאחד הספרים החשובים ברפואה הסינית.

במאמר קודם (לקריאה >>) הוצגה השאלה הבאה:

האם העובדה שברפואה הסינית עדיין רואים ערך מעשי בטקסטים עתיקים, ממקם אותה קרוב יותר לתפיסה של אמונה דתית מאשר לחשיבה מדעית?

המאמר התרכז בסיקור תפיסתו של Zhang Zhongjing עצמו כפי שניתן להסיק מתוך ההקדמה שכתב ל־Shanghan Lun, בה הוא קורא למעמד המשכיל לקחת לידיו את הרפואה, ולהפוך אותה לתחום שמבוסס על ידע, חשיבה ומחקר.

כדי לאפשר דיון מעמיק בשאלה שהוצגה יש צורך לבחון גם את התפתחות הרפואה הסינית בהמשך הדורות. במאמר הזה נמשיך בהתייחסות לסוגייה הכללית של גישה אמונית מול חשיבה מדעית באמצעות שתי שאלות נוספות:

• האם נענתה קריאתו של Zhang Zhongjing לקידום רפואה בעלת גישה מדעית?
• מה חלקו המעשי של Shanghan Lun בעיצוב הרפואה הסינית לאורך הדורות?

המאמר הזה יוקדש לתקופה שבין כתיבת ה־Shanghan Lun במאה השניה לספירה, ובין נקודת הציון ההיסטורית של הדפסתו בגרסה רשמית של שושלת Song בשנת 1065.

תקופת שושלת Song (960-1279) היא ללא עוררין תקופה בה חל מפנה משמעותי בתפיסה ובהתפתחות של הרפואה הסינית. בתקופה זו היה שילוב של נסיבות מדיניות וחברתיות שהשפיעו על מצבה של האליטה המשכילה1 ביחד עם גלי מגיפות קשות ומתמשכות, שאיימו על היציבות השלטונית וחשפו בין היתר את הכשלים וחוסר האונים בתחום הרפואה.2 נסיבות אלו הובילו לשינוי בגישה של השלטונות ושל האליטה החברתית המשכילה לרפואה כתחום וכמקצוע והחלה להישמע ביקורת מאוד דומה לזו שביטא Zhang Zhongjing בהקדמה שלו ל־Shanghan Lun. גם השלטונות וגם דמויות בולטות באליטה החברתית של שושלת Song הביעו דאגה מכך שהעוסקים ברפואה הם חסרי השכלה והכשרה מתאימה. היתה ביקורת על כך שהרפואה הפכה לתהליך פשטני של טיפול סימפטומטי שאינו מסוגל להתמודד עם מורכבות של מחלות.3 ההתעניינות הגוברת והולכת ברפואה כמקצוע ראוי ומכובד יצרה סוג חדש של רופאים,4 שהגדירו את עצמם על פי מידת השכלתם והבנתם ביסודות התאורטיים, וביכולת לחבר את ההבנה התאורטית עם עקרונות קליניים מעשיים ושיטתיים. הם זיהו עצמם כממשיכי דרכם של הרופאים הגדולים של העבר, דוגמת Zhang Zhongjing, ולקחו על עצמם את המשימה לשמר, לקדם ולפתח את התורות העתיקות.

התחיל שלב חדש ומרתק בהתפתחות הרפואה הסינית, שלב שיגיע לפריחה בהמשך עם 4 הזרמים הגדולים שושלות Jin-Yuan (金元四大家 – Jin Yuan Si Da Jia), זרמים שממשיכים לעצב ולפתח את הרפואה הסינית גם בתקופה המודרנית.
מתוך הביקורת שהושמעה בתקופת שושלת Song עולה שמצבה של הרפואה בסין בתקופה הזו היה דומה למצבה בתקופתו של Zhang Zhongjing: העיסוק במקצוע הרפואה היה נחשב מקצוע שאינו ראוי לאליטה החברתית המשכילה ונשאר בידיים של השרלטנים ושל המרפאים, שהמשיכו ליישם בצורה עיוורת וחסרת ביסוס את השיטות שירשו מקודמיהם. תמונת מצב זו לא איפיינה רק את שתי התקופות האלו, אלא זו היתה תמונת המצב של הרפואה במשך כל מאות השנים שעברו מאז שכתב Zhang Zhongjing את הטקסט שלו במאה ה־2 לספירה. עדות נוספת לזלזול של המעמד המשכיל בעוסקים במקצוע הרפואה נכתבה גם על ידי Sun Simiao (581-682), מחבר כתבים רפואיים חשובים ונרחבים בהיקפם, בהקדמה לספרו Formulae Worth a Thousand Gold in Emergencies (Qianjin Yaofang 千金要方):

"末俗小人,多行詭詐,依傍聖教而為欺給,遂令朝野士庶咸耻醫術之名…可怪也。嗟 乎!深乖聖賢之本意。"
"Decadent and petty men [practicing medicine] usually act deceitfully. They rely upon the teachings of the sages to make a duplicitous profit, thus causing the literati whether of court or county one and all to scorn the name of medical practice… It is puzzling. Alas! This is profoundly contrary to the original intent of the sages and worthies."5

למעשה, במשך מאות שנים מכתיבתו, ה־Shanghan Lun לא זכה לתפוצה רחבה ולא השפיע תאורטית או מעשית על אופי והתפתחות הרפואה הסינית.6 למרות זאת, הוא הצליח במקום בו טקסטים רבים נכשלו – הוא הצליח לשרוד.
העובדה שטקסט שנכתב מאות שנים לפני המצאת הדפוס שורד 1000 שנות היסטוריה מלאות במכשולים ותהפוכות, זה לא משהו שאפשר להתייחס אליו בקלות דעת.

יש שני דברים חשובים שצריך לשים עליהם דגש כשעוסקים בטקסט מהסוג הזה:
ראשית, לא מן הנמנע שהטקסט שנשמר יכיל טעויות, שינויים ותוספות מתקופות מאוחרות יותר. בוודאי לאור העובדה שב־800 השנים הראשונות לכתיבתו הוא הועתק באופן ידני, דבר שגרם גם לסבירות גדולה יותר של טעויות בהעתקה וגם לשינויים על פי שיקול דעת המעתיק. התוצאה היתה שעד להדפסתו הרשמית של ה־Shanghan Lun היו כמה גרסאות שונות.7 הועדה הרשמית שמונתה על ידי השלטונות בשושלת Song להדפיס כתבים רפואיים היתה מודעת לגרסאות השונות, ואף בחרה להדפיס 2 גרסאות שונות שלו שהיו מצויות בידיה.8 הגרסה הראשונה שהודפסה נחשבת לגרסה העיקרית וידועה כיום בשם Song edition (送本). כיום, בלימודי Shanghan Lun משמשות אותנו שתי גרסאות: גרסת Zhao Kai Mei שפורסמה באופן פרטי בשנת 1599, והיא ככל הנראה זהה לגרסת Song edition; גרסה נוספת היא גרסה עם פרשנויות של Cheng Wuji שפורסמה בשנת 1170.
ההסכמה על גרסה רשמית מאפשרת בסיס משותף ללימוד נרחב של הטקסט, אבל לא יכולה לבטל את הוויכוחים וחילוקי הדעות בנוגע למקוריות של חלקים ממנו. חסר בהירות זו אינה חסרון בעיני, אלא דווקא יתרון: היא מעודדת את הדיון ואת הצורך באישוש קליני לטענות השונות, גורמים הכרחיים להתפתחות רפואה בדמות של מדע שבוחן עצמו כל פעם מחדש.

שנית, טקסט ששורד 2000 שנה אינו רק ענין של מקריות או של מזל; נעשה מאמץ מודע במהלך ההיסטוריה למנוע ממנו מלהיעלם ומאמץ זה מהווה עדות לחשיבות הגדולה שניתנה לטקסט. עוד לפני שהתבסס כטקסט מרכזי ברפואה הסינית, היה ה־Shanghan Lun טקסט מוערך9, כפי שמעידים האיזכורים אודותיו בכתבים של סופרים לאורך הדורות. מבין האיזכורים האלו, ראוי להזכיר כמה ששופכים אור על היחס אל Zhang Ji (המוכר לנו כ־Zhang Zhongjing) ואל ספרו.

האיזכור המוקדם ביותר של Zhang Ji נעשה במאה ה־3 לספירה על ידי Huang Fu Mi, שעסק באיסוף, סידור ועריכת הכתבים הרפואיים החשובים של זמנו. בהקדמה לספרו (Systematic Classic of Acumoxa (針灸甲乙經, הוא מציין את Zhang Zhongjing בתוך רשימה של רופאים מפורסמים ונערצים בזמנו ואף מביע בצורה ישירה את הערכתו הרבה אליו:

“Zhongjing expanded on Yi Yin’s [Classic of] Decoctions and composed several tens of fascicles using his extensive experience.”10

גם בהקדמה לגרסה הרשמית של ממשלת Song יש טענה לכך ש־Zhang Zhongjing זכה להכרה ולהערכה עוד בימי חייו:

"He first received his [medical] skills from Zhang Bozu, who was from the same prefecture [as Zhongjing]. People at the time said the subtlety of his knowledge and skill surpassed his teacher. In the treatise he authored, his words are concise yet profound, his methods simple yet thorough."11

ישנם כתבים רפואיים מתקופות שונות שמצטטים מתוך ה־Shanghan Lun ואף מציינים באופן ברור את החשיבות שהמשיכו לייחס לו בדורות שבאו אחריו. דוגמה לכך היא דבריו של Tao Hongjing בספרו מהמאה הששית לספירה:

"昔南陽張機依此諸方,撰為《傷寒論》一部,療治明悉,後學咸尊舉之。"
"Formerly, Zhang Ji of Nanyang relied on these formulae to write the Treatise on Cold Damage. The treatments [it describes] are clear and thorough. Later scholars all reverently refer to it."12

ניתן להבחין גם במאמצים יזומים לדאוג לשימור הכתבים. Wang Shuhe (210-285), מי שהיה רופא הארמון של שושלת 13Wei (220-265), גם כלל חלקים מתוך ה־Shanghan Zabing Lun בתוך ספר שהוא עצמו כתב The Pulse Canon (Mai Jing) וגם דאג להעתקה של הטקסט ולחלוקתו לשני הספרים שאנחנו מכירים היום בשמות:

• Shanghan Lun
• Jingui Yao Lue

אמנם לא ניתן לדעת בוודאות מה היתה מטרתו של Wang Shuhe כשבחר לחלק את הטקסט באופן הזה, אך עם זאת, כן ידוע שהוא חי בתקופה של כאוס מדיני ששרר בסין אחרי נפילת שושלת Han, כאוס שגבה גם חיים רבים וגם אוצרות ידע יקרים. לדעתי, סביר להניח שהחלטתו לחלק את הטקסט נבעה מתוך החשיבות הרבה שייחס לעבודתו של Zhang Zhongjing, מתוך מחשבה שלשני טקסטים קצרים יותר וממוקדים נושא יש יותר סיכוי לשרוד את מאורעות ההיסטוריה מאשר לטקסט אחד ארוך ומורכב.

תרומה נוספת מעניינת במיוחד לשימור ה־Shanghan Lun היא תרומתו של Sun Simiao. בספרו Formulae Worth a Thousand Gold in Emergencies (Qianjin Yaofang), הוא מתלונן על כך שהוא מנסה להשיג עותק של Shanghan Lun, אבל המורים שמחזיקים בעותק זה אינם מאפשרים לאחרים גישה אליו:

“江南諸師,秘《仲景方》不傳.”
“The teachers of Jiangnan keep Zhongjing’s Formulae (Zhongjing fang 仲景方) secret and do not transmit it “14

ניתן להבין מתלונתו שאמנם היה ידוע על עותקים של הטקסט, אבל אלו כנראה היו מעטים ומי שהחזיק בהם שמר עליהם היטב, לעיתים מתוך מניעים אנוכיים. נוסף לכך, במאמציו שעדיין לא צלחו להשיג עותק, מבטא Sun Simiao את הערכתו לתוכן שמצוי בכתבים, כטקסט ששמו מן הסתם יוצא לפניו. הוא לא ויתר ומאמציו נשאו פרי בסופו של דבר, כיוון שבספרו הנוסף שכתב כ־30 שנים מאוחר יותר, Further Formulae Worth a Thousand Gold, הוא הכניס גרסה כמעט מלאה של ה־Shanghan Lun. מאמץ זה ללא ספק תרם גם לשימור הטקסט וגם להגדלת תפוצתו והשפעתו. את החשיבות הרבה ש־Sun Simiao ייחס לטקסט הוא ביטא גם בצורה ישירה בהקדמה לפרקים בהם העתיק את ה־Shanghan Lun:

"致於仲景,特有神功…"
"As for Zhongjing, [his methods] have a particularly divine efficacy…"15

הגרסה של ה־Shang Han Lun שנמצאת בספרו של Sun Simiao זכתה לכינוי 唐本 Tang Edition. היא מאד דומה לגרסת Zhao Kai Mei, גם בתוכן וגם בסגנון ובניסוח. ההבדלים העיקריים הם בהיקף ובסדר השורות16:

• 327 שורות לעומת 381 בגרסה הרשמית של Song
• 105 פורמולות לעומת 113 בגרסה הרשמית של Song
• בגרסה של Sun יש נסיון לרכז את כל השורות שממליצות על אותה פורמולה, בעוד בגרסה של Song סדר השורות אלו פזורות ברחבי הטקסט.

בזכות מאמצים אלו לשימור הטקסט במשך דורות, במאה ה־11 נענתה לבסוף קריאתו של Zhang Zhongjing  אל המשכילים לקחת על עצמם את התפתחות הרפואה. האם ל־Shanghan Lun היה קשר ישיר לשינוי הזה? או שזה שינוי שהיה קורה בכל מקרה בנסיבות המתאימות וכחלק מההתפתחות הטבעית של הרפואה הסינית? בתחום של חקר התפתחות הרפואה הסינית הדעות על כך חלוקות. יש חוקרים שרואים בנסיבות כגורם העיקרי, כאשר ה־Shanghan Lun זכה במסגרת הנסיבות לתחייה מחודשת לאחר מאות שנים בהם נזנח ונשכח. לפי גישה זו, הבחירה ב־Shanghan Lun להיות בין הטקסטים המודפסים לא נבעה מהערכה אליו כבסיס לפיתוח הרפואה הסינית, אלא מהצורך לתת מענה לבעיית המגיפות הקשה, בעיה שהטקסט היה מוקדש לפתור.17 יש חוקרים שחושבים שזכה להכרה ולהערכה לאורך כל ההיסטוריה, וכאשר התנאים הבשילו לכך עצם קיומו איפשר למשכילים למצוא את הדרך להתחבר לרפואה כעיסוק מכובד, ושימש להם בסיס הכרחי לעיצוב אופי הרפואה אליה שאפו.18

כך או אחרת, ישנה הסכמה כוללות לגבי 2 דברים:

1. ה־Shanghan Lun היה טקסט ייחודי לזמנו. הכתבים הידועים מהתקופה שקדמה להדפסתו מהווים פירוט פשטני שמבוסס בעיקר על טיפול סימפטומטי; שיטת טיפול זו הביאה לידי כך שנוספו עוד ועוד פורמולות על מנת לאפשר טיפול במגוון האינסופי של תמונות סימפטומטיות אפשריות, כך הצטברה כמות עצומה של פורמולות שהגיעה לכדי עשרות אלפים, וכמויות אלו הפכו את הרפואה לבלתי אפשרית ללימוד ויישום בצורה יעילה.19

ה־Shanghan Lun לעומת זאת, חשף את המשכילים של שושלת Song לאפשרות אחרת לחלוטין של לימוד וטיפול.20,21
הוא נכתב כמדריך קליני לרופא המלומד, מדריך שהתבסס על התורות הקלאסיות ליצירת מודל אבחוני שיטתי ליישום מעשי של תאוריית יין-יאנג. לימוד הטקסט איפשר ניתוח והבנה של מצבים קליניים מגוונים ומורכבים, תוך שימוש במספר יחסית מצומצם של פורמולות:

“it was through the understanding of the Treatise (ie. Shanghan  Lun) that Song physicians built both practical and theoretical bridges between the symptom-centered practice and Classical Medicine.” 19

2. ה־Shanghan Lun קיבל תפקיד מרכזי בשינוי שהתחולל בתקופת שושלת Song22,23. הלכה והתבססה התפיסה שמקצועיות של רופא נמדדת בין היתר בכך שבקיא ב־Shanghan Lun ויודע ליישם אותו בעבודתו הקלינית. כבר מהמאה ה־11 לספירה, בסמוך להדפסתו הרשמית, החלו להופיע כתבים רבים שמוקדשים להבנת ה־Shanghan Lun וספרים שמתעדים מקרים קליניים של רופאים מפורסמים שנעזרים בטיעונים מתוכו כדי להצדיק את בחירתם בטיפול כזה או אחר. ידיעת והבנת ה־Shanghan Lun העניק לרופאים המלומדים יתרון שהיו זקוקים לו כדי שיכירו בערכם ובעליונותם ביחס לרופאים העממיים.24

כמטפלת ברפואה סינית שנעזרת בתובנות ובפורמולות מתוך ה־Shanghan Lun ברמה היומיומית, קל לי להבין מדוע נמשכו המשכילים של שושלת Song ל־Shanghan Lun. הם נמשכו לשיטתיות שלו שסיפקה להם כלים להבנת המורכבות של בריאות וחולי. הם נמשכו לכך שהטקסט סיפק להם מודל אבחוני שמחבר בין היסודות התאורטיים של הרפואה הסינית ובין המציאות הקלינית, מודל שיוכלו לפתח בעצמם בהתאם לתצפיות הקליניות שלהם. הם נמשכו לכך שבהקדמה לטקסט המחבר עצמו קרא לפיתוח רפואה על יסודות שמניעים תנועה של קידום: השכלה, התבוננות, ביקורתיות ויצירתיות. המשכילים של שושלת Song היו זקוקים ל־Shanghan Lun באותה מידה שה־Shanghan Lun היה זקוק להם. הוא עזר להם לעצב את הרפואה כתחום מתחדש ומתפתח שמחבר בין העבר הרחוק ובין ההווה, והם בתמורה הפכו אותו לאחד הטקסטים החשובים והמרכזיים ברפואה הסינית עד היום.

על מידת ואופן השפעתו של ה־Shanghan Lun על הזרמים שהתפתחו בשושלות Jin-Yuan ועל השפעתו על הרפואה הסינית בזמנים המודרניים, נדון במאמר הבא.

לקריאת המאמר הבא בסדרה >>


מקורות:

1. Hymes RP, Not Quite Gentlemen? Doctors in Sung and Yuan. Chinese Science Vol. 8 (January 1987), pp. 9-76 .

2. Goldschmidt Asaf, Evolution in Chinese Medicine: Song Dynasty, 960-1200. 2009. p. 84-87

3. Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 78-97

4. Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 119-170

5. Translated by Boyanton in: Boyanton S., 2015, Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 83

6. Goldschmidt Asaf,  Evolution in Chinese Medicine: Song Dynasty, 960-1200. 2009.  p. 95-99

7. Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 39-48

8. Boyanton S., 2015.  Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 126-130

9. Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 30-37

10. Translated by Boyanton in Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 7

11. Translated by Boyanton in Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 7

12. Translated by Boyanton in Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 32

13. Goldschmidt Asaf, Evolution in Chinese Medicine: Song Dynasty, 960-1200. 2009. p. 97

14. Translation by Boyanton in Boyanton S., 2015.  Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 33

15. Translated by Boyanton in Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 34

16. Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 42

17. Goldschmidt Asaf, Evolution in Chinese Medicine: Song Dynasty, 960-1200: 2009. p. 87-102, 171–172

18. Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: 116-170

19. Goldschmidt Asaf, Evolution in Chinese Medicine: Song Dynasty, 960-1200: 2009. p. 145

20. Goldschmidt Asaf, Evolution in Chinese Medicine: Song Dynasty, 960-1200: 2009. p. 142–146

21. Unschuld PU, Medicine in China, A History of Ideas: 1985. p. 169

22. Goldschmidt Asaf, Evolution in Chinese Medicine: Song Dynasty, 960-1200: 2009. p.: 141–146

23. Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: 116-17

24. Boyanton S., 2015. Dissertation. The Treatise on Cold Damage and the Formation of Literati Medicine: Social, Epidemiological, and Medical Change in China, 1000-1400: p. 134-162

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.