herbs
צמחים

Ren Shen

מתוק, מעט מר ומעט חמים, מחזק צ'י ומגביר ייצור נוזלים, יכול לשמש גם במצבים קריטיים של אבדן גדול של דם או של נוזלי גוף.

Ren Shen נמצא בתוך 21 פורמולות מתוך 112 הפורמולות שמוזכרות בשאנג חאן לון. בכל הפורמולות בהן הוא נמצא, תפקידו בפורמולה הוא לחזק את הגוף. הפורמולות בהן הוא נמצא קשורות למגוון רחב מאד של מחלות. למעשה, פורמולות שמכילות את Ren Shen מוזכרות בהקשר של כל אחת מ-6 המערכות, ובנוסף, מופיעות גם בהקשר של מחלות מורכבות, Huai Bing, שלא ניתן לאבחן דרך המערכות.

הבנת אופן התפקוד של Ren Shen, שמאפשר את השימוש הנרחב בו, קשורה בהבנת המושג Zheng Yang.

Zheng Yang

מושג המכיל בתוכו את כל התפקודים והמרכיבים החיוניים של הגוף, בכל המערכות השונות.
מבחינת חומרי גוף, מושג זה כולל Qi, נוזלי גוף, דם, יין ויאנג.
מבחינת תפקודים, מושג זה כולל בתוכו יכולות, איכויות ומאפיינים שונים, בהתאם לנדרש מהמערכת הפיזיולוגית שהוא נמצא בה.

לדוגמא, במערכת Tai Yang, ה-Zheng Yang צריך להיות בעל איכויות של לוחם גונג-פו: דינמי, ערני, בעל מודעות גבוהה לסביבה ויכולת תגובה מהירה לגירויים. במערכת Tai Yin, ה- Zheng Yang צריך להיות בעל איכויות של נמלה חרוצה ומחושבת: עוסק באיסוף חומרי גלם, שבעזרתם הוא מייצר חומרים חיוניים לשימור ולתפקוד יומיומי של הגוף, וחומרים חיוניים לשיקום והחלמה בעקבות מחלה או פציעה.

מצב של מחלה הוא מצב בו יש פגיעה ב-Zheng Yang , כלומר פגיעה בתפקוד או בחומר פיזיולוגי כלשהו:

  • במערכות היאנג, הפגיעה לרוב נובעת מגורם פתוגני, Xie Qi, שמכשיל את יכולת ה-Zheng Yang לעשות את תפקידו.
  • במערכות היין, הפגיעה לרוב נובעת גם מחסר וחולשה של ה-Zheng Yang עצמו.

בהתאם לכך, עקרון אבחוני וטיפולי חשוב שניתן ללמוד מתוך קריאה בשורות השאנג חאן לון, הוא הצורך לזהות את אופי הפגיעה ב-Zheng Yang ולהחזיר לו את היכולת התפקודית התקינה.

את העובדה שמשלבים את Ren Shen במצבים שונים של פגיעה, בכל אחת מן המערכות השונות, ניתן לפרש בשתי צורות עיקריות:

  1. כוחו של Ren Shen נובע מכך שיש לו את היכולת לתמוך ולחזק באופן ישיר את ה-Zheng Yang של כל אחת מן המערכות בגוף.
  2. יכולת הייצור של מערכת Tai Yin מאפשרת אספקה שוטפת של Zheng Yang לכל אחת מהמערכות האחרות בגוף. הצמח Ren Shen מחזק ספציפית רק את ה-Zheng Yang של מערכת Tai Yin, ולפיכך תומך באופן עקיף בכוח ה-Zheng Yang של כל אחת מן המערכות האחרות בגוף.

בכל מקרה, ברור שמדובר בצמח חשוב לחיזוק ולתמיכה ביכולת התפקוד התקינה של Zheng Yang בכל המערכות. ניתן אף להבחין בכך שהשפעתו חולשת גם על התפקודים הפיזיים וגם על תפקודים הנפשיים. לא מפתיע שצמח זה קיבל מעמד מיוחד בתרבות הסינית, עד כדי כך שיוחסה לו היכולת אף להאריך חיים.

ב-Shen Nong Ben Cao Jing, התיאור של Ren Shen מבטא היטב את העוצמה הרבה שמיוחסת לצמח זה:

Ginseng [renshen] is sweet and a little cold. It mainly supplements the five viscera. It quiets the essence spirit, settles the ethereal and corporeal souls, checks fright palpitations, eliminates evil qi, brightens the eyes, opens the heart, and sharpens the wits. Protracted taking may make the body light and prolong life.

(לפי תרגום של Yang Shouzhong)

 

שימושים

בסקירה של הפורמולות בשאנג חאן לון בהן נעשה שימוש ב-Ren Shen, ניתן לקבל מושג לגבי טווח הפעולה הרחב שלו. פורמולות לדוגמא כוללות:

Li Zhong Wang (שורות 398, 386):
פורמולה זו מיוחסת למערכת Tai Yin. היא מטפלת בפגיעה בתפקודים של מערכת העיכול, שכוללת מנגנונים של קליטה, ספיגה, התמרה, ייצור והנעה. הצמח Ren Shen מהווה מרכיב חשוב להחזרת הכוח הדרוש לתפקוד תקין של ייצור חומרים חיוניים ותחזוק הגוף.

Xin Jia Tang (שורה 62):
פורמולה זו מפורטת בהקשר של מחלת Tai Yang, כאשר בעקבות ייזוע יש הופעה של כאבי גוף עם דופק עמוק ואיטי. כאבי הגוף מאפיינים מצב Tai Yang, אבל הדופק מאפיין מצב של חולשה, שאותה נהוג לייחס במקרה הזה לחולשה של צ'י ושל דם ובעקבות זאת הזנה לקויה לשרירים. הפורמולה הזו היא למעשה Gui Zhi Tang, הפורמולה שמטפלת במערכת Tai Yang, עם תוספת במינון של Shao Yao ושל Sheng Jiang, שמגבירים הזנה לשרירים, ועם תוספת של הצמח Ren Shen לחיזוק הייצור של חומרי הגוף שהגוף איבד בייזוע.

Bai Hu Jia Ren Shen Tang (שורות 26, 168-170, 222):
פורמולה זו היא למעשה Bai Hu Tang בתוספת של Ren Shen. שתי הפורמולות מטפלות במצב של חום מפושט ב-Yang Ming, אבל במצב בו התמונה הסימפטומטית כוללת צמא גדול עם חוסר יכולת להגיע לרוויה, ההנחיה היא להשתמש בפורמולה עם התוספת של Ren Shen. מכך ניתן להבין שהפורמולה המקורית מטפלת בחום הפתוגני הגדול שפוגע בתפקוד של המערכת, אבל כאשר יש פגיעה ממשית במרכיב של Zheng Yang, במקרה הזה נוזלי הגוף, יש צורך להוסיף את Ren Shen.

Si Ni Jia Ren Shen Tang (שורה 385):
פורמולה זו היא מודיפיקציה של Si Ni Tang, שמטפלת במצב של קריסה של יאנג במערכת Shao Yin. זוהי פורמולה מצילת חיים, שאינה מיועדת לשימוש כרוני ממושך, אלא מאפשרת להוציא את המטופל מסכנת חיים מיידית, כתוצאה מהפגיעה במערכת Shao Yin. התוספת של Ren Shen מתבקשת כאשר בנוסף לקריסה של יאנג, יש אבדן חמור של דם, יין או נוזלי גוף.

 

קונטרה-אינדיקציות

בהתחשב ביכולת של Ren Shen לתמוך ולחזק חסרים בכל המערכות השונות בגוף, עולה השאלה: למה לא הוכנס לכל הפורמולות באופן גורף?

תשובה לשאלה הזו הכרחית, כדי שנוכל להשתמש בצמח זה באופן מושכל ואחראי.
לשם כך, צריך לזכור שמצב של מחלה לא נובע רק מפגיעה ב-Zheng Yang, אלא הוא גם תוצאה של מידת היכולת והתפקוד של Zheng Yang בהתמודדות מול גורם פוגע ומזיק – Xie Qi.

הגורם המזיק יכול להיות פתוגן חיצוני שיש לנקז מתוך הגוף, ויכול להיות גם הצטברות פנימית, שהגוף צריך לשחרר ולהתיר מבפנים. Ren Shen מחזק את Zheng Yang, אך אינו פועל להוצאת או נטרול ה-Xie Qi. במצב של הצטברות Xie Qi, השימוש ב-Ren Shen עלול להיות מכשול עבור המאמצים של הגוף בניקוז ושחרור.

דוגמא לכך ניתן למצוא בפורמולה Xiao Chai Hu Tang, שמטפלת בסינדרומים של מערכת Shao Yang. הצמח Ren Shen שייך לרשימת המרכיבים המקורית של הפורמולה. ה-Zheng Yang של מערכת Shao Yang הוא בעל איכויות של חיוניות ותנועתיות, אבל אינו בעל איכות של עוצמה. לכן, כאשר יש פתוגן שפוגע בתפקוד המערכת, הטיפול כולל תמיכה ב-Zheng Yang כדי להמריץ את היכולת של המערכת להתמודד עם הגורם הפתוגני. במצב בו יש צמא כחלק מהתמונה הסימפטומטית, יש גם הנחייה להגדיל את המינון שלו בפורמולה כדי להגביר ייצור נוזלים.

עם זאת, המודיפיקציות של פורמולה זו, שמפורטות בשורה 96, מלמדות אותנו שיעור חשוב על הבעייתיות בשימוש ב-Ren Shen. ישנם שלושה מצבים בהם יש להוציא את Ren Shen מהפורמולה:

  • מצב בו יש תחושה של מלאות בבית החזה ללא הקאות.
  • מצב בו יש שיעול.
  • מצב בו אין צמא ויש חום קל.

בהסתמך על הצמחים שהוכנסו לפורמולה במצבים אלו, שהיו בעלי איכויות של פיזור והנעה, ניתן להבין ש-Zhang Zhong Jing נתן את הסימפטומים האלו כדוגמאות למצב בו יש הצטברות או תקיעות של הגורם הפתוגני. במצב הזה, האיכות המחזקת של Ren Shen עלולה להחריף את המצב.

 

שאלה לגבי זיהוי מדויק של Ren Shen

Ren Shen בימיו של Zhang Zhong Jing גדל פרא. עם הזמן, השילוב של שימוש גובר בצמח, ויכולת הגדילה האיטית שלו, הביאו לידי כך שהפך לצמח נדיר, שנחשב כיום על סף הכחדה. במחוז הספציפי של Zhang Zhong Jing, הצמח כבר נכחד לפני מאות שנים.

ישנה הסכמה מסויימת שהזן העתיק של Ren Shen, הוא הזן שמשתמשים בו היום בשם הבוטני Panax Ginseng. עם זאת, החומרים הפעילים של צמח, מושפעים מאד מאזור ותנאי גידול.
כיום, אנו משתמשים בצמח מתורבת, ואין ספק שאינו יכול להיות זהה לחלוטין לאותו זן פרא ששימש בעבר.

אחד ההבדלים הבולטים, הוא ביכולת של Ren Shen מתקופתו של Zhang Zhong Jing לחזק נוזלי גוף ויין, יכולת שנדמה שחלשה יותר ב-Ren Shen של ימינו. לפיכך, ישנם מטפלים שנוהגים להחליף את Ren Shen בצמח Xi Yang Shen כאשר הם רוצים לשים דגש על נוזלים ויין, ומשתמשים ב-Ren Shen כאשר הם רוצים לשים דגש על צ'י ויאנג.

 

 

 

לחזור למעלה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.