formula
פורמולות, שאנג חאן לון

הנעת דם במחמם תחתון עם הפורמולה Tao He Cheng Qi Tang

או מה הקשר בין סידנרום טרום וסתי למערכת Tai Yang?

מערכת Tai Yang ידועה כמערכת שעוסקת בחיצון הגוף. מקובל לחשוב שאסטרטגיית הטיפול העיקרית בפתולוגיות של המערכת זו אסטרטגיה של ייזוע, כאמצעי למיגור גורמים פתוגניים מחיצון הגוף.

מערכת זו אכן אחראית על הקשר שלנו עם החיצון, הגנה מפני גורמים מזיקים היא אכן חלק חשוב ממכלול התפקודים של המערכת; אך יחד עם זאת, הסכנה בחשיפה לעולם הסובב אותנו אינה מוגבלת רק לחדירה של פתוגן חיצוני, מערכת Tai Yang צריכה להיות עירנית לשינויים סביבתיים, ולהגיב במהירות כדי לשמור על יציבות פנימית – גם פיזיולוגית וגם רגשית.

מנגנונים לשמירה על פנים הגוף כוללים ויסות תנועת הדם ומאזן נוזלים תקין. בהתאם לזאת, בפרק שעוסק במחלות מערכת Tai Yang, בנוסף לפורמולות מייזעות ניתן למצוא גם פורמולות חשובות שעוסקות בתנועה של דם ותנועה של נוזלים בפנים הגוף.

בשורה 106 בטקסט יש התייחסות להיבטים השונים של פתולוגיות Tai Yang:

太阳病不解。。。其外不解者,尚未可攻,当先解其外。外解以,但少腹急结者,乃可攻之。。。

"במחלת Tai Yang… במידה והחיצון עוד לא שוחרר, אסור להשתמש באסטרטגיה של התקפה, יש קודם לשחרר את החיצון. במידה והחיצון השתחרר, אבל יש סימפטומים של דחיפות והצטברות בבטן תחתונה, אפשר להשתמש באסטרטגיה של התקפה.”

משורה זו ניתן ללמוד כמה עקרונות על פתולוגיות Tai Yang:

 • מחלה בחיצון של המערכת היא מחלה שיש לטפל בה באמצעות ייזוע לשחרור החיצון, ע"י פורמולות כגון Gui Zhi Tang, Ma Huang Tang.
 • מחלה בפנים של המערכת זהו מצב של תקיעות והצטברות שיש לטפל בו באמצעות "התקפה"; אסטרטגיה של התקפה מתייחסת לפעולות של ניקוז כלפי מטה באמצעות שלשול או שיתון. פורמולות לניקוז מתוך מערכת Tai Yang כוללות את Wu Ling San לטיפול בהצטברות נוזלים ואת Tao He Cheng Qi Tang לטיפול בהצטברות חום ודם.
 • במידה ויש גם תקיעות בחיצון וגם תקיעות בפנים יש להתייחס קודם לחיצון, זאת מכיוון שפעולת הניקוז עלולה למשוך פנימה את הפתוגן מהחיצון ולסבך את הגוף עם מחלה מורכבת.
 • פעולת שחרור החיצון לא פותרת את ההצטברות הפנימית, ולכן ניתן לזהות מצבים בהם מערכת Tai Yang טופלה בהצלחה בהיבט החיצוני שלה, אבל עדיין מציגה פתולוגיה בהיבט הפנימי.

בפורמולה לוויסות החיצון עסקנו במאמר על Gui Zhi Tang >>
בפורמולה לוויסות נוזלים בגוף עסקנו במאמר "מים מים בששון" >>

 

Tao He Cheng Qi Tang

Tao He Cheng Qi Tang היא פורמולה חשובה להצטברות של חום ודם. פורמולה זו מוזכרת בשורה 106:

太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。其外不解者,尚未可攻,当先解其外。外解以,但少腹急结者,乃可攻之,宜桃核承气汤。

"במצב בו מחלת Tai Yang לא השתחררה ויש הצטברות של חום בשלפוחית השתן, המטופל מתנהג כמו במאניה, במידה ויש דימום ספונטני מלמטה, תהיה החלמה.
במידה והחיצון עוד לא שוחרר, אסור להשתמש באסטרטגיה של התקפה, יש קודם לשחרר את החיצון.
במידה והחיצון השתחרר, אבל יש סימפטומים של דחיפות והצטברות בבטן תחתונה, אפשר להשתמש באסטרטגיה של התקפה באמצעות Tao He Cheng Qi Tang."

שורה זו מעלה כמה נושאים לדיון:

1. מיקום המחלה

הטקסט מציין את שלפוחית השתן כמקום בו יש הצטברות חום. במידה ואכן יש הצטברות חום בשלפוחית השתן, היינו מצפים לסימפטומים שמאפיינים סינדרום כזה: צריבה ודחיפות ותכיפות עם קושי במתן שתן. עם זאת, בהתבסס על שורות 124-126, מתברר שתמונה סימפטומטית של קשיים במתן שתן אינה חלק מפתולוגיה זו. שורות אלו מציינות במפורש שבפתולוגיה זו השתן תקין, והן אפילו מדגישות שסימפטום של קשיים במתן שתן יכול לשמש כאבחנה מבדלת לשלילת הפתולוגיה הזו. במצב של קשיות ומלאות בבטן תחתונה, במידה ויש בעיה במתן שתן, מדובר על סינדרום אחר. דוקא במידה והשתן תקין, זה מכוון אותנו לסינדרום הזה של סטגנציה של חום ודם במחמם התחתון.

אבחנה מבדלת זו מובילה פרשנים רבים לחשוב ש"שלפוחית השתן" אינה מצביעה על האיבר עצמו, אלא על המחמם התחתון באופן כללי. למעשה, נהוג להתייחס למחלות של תקיעות חום ודם במערכת Tai Yang כמחלות שקשורות למערכת הגינקולוגית, למעיים ולחלל האגן.

 

2. מאפיינים קליניים

בכל השורות שדנות בפתולוגיה של Tai Yang בה יש הצטברות חום במחמם התחתון, חוזרים על עצמם 2 סוגים של סימפטומים:

 1. סימפטומים פיזיים שמשקפים את התקיעות באזור הבטן התחתונה: מלאות, קשיות, אי נוחות, כאב.
 2. סימפטומים נפשיים, שמתוארים כהתנהגות "כמו במאניה"; מדובר על התנהגות לא נשלטת, אימפולסיבית, חסרת מנוחה, עם תגובות לא הגיוניות לגירויים פיזיים ורגשיים.

את הסימפטומים הפיזיים קל להבין, צפוי שאם יש פגיעה בזרימה באזור מסויים בגוף היא תתבטא באי נוחות עד כאב.

הסימפטומים הנפשיים, לעומת זאת, מעוררים מחשבה. לרוב אנחנו מקשרים התנהגות מאנית עם חום או תקיעות במחמם עליון שגורמים לפגיעה בלב וב־Shen. כאן נאמר בפירוש שיש מצב של תקיעות וחום במחמם תחתון; הקשר הזה, בין תקיעות במחמם תחתון ובין קליניקה של בעיות רגשיות, הוביל לכמה יישומים מעניינים של הפתולוגיה הזו:

 • בגינקולוגיה

בשאנג חאן לון אין התייחסות למצבים גינקולוגיים בהקשר לפתולוגיה הזו; עם זאת, תמונה קלינית שמשלבת הצטברות במחמם תחתון עם ביטוי התנהגותי נפשי, ובמיוחד לאור ההערה בשורה 106 – שתהיה הקלה בסימפטומים בעקבות דימום מלמטה – הובילה לקישור בלתי נמנע של סינדרום זה למצבים גינקולוגיים.

במחלות גינקולוגיות רבות, בנוסף לסימפטומים מקומיים באזור הגניטליה, אנחנו רואים גם סימפטומים רגשיים/נפשיים על רקע חוסר איזון הורמונלי. חוסר איזון הורמונלי עלול לגרום למנעד רחב של סימפטומים רגשיים, החל מאי־שקט, עצבים, חוסר יציבות רגשית ונפשית, ועד למצבי קיצון נפשיים ואף להתנהגות אלימה. ההכרה בהשפעה של הורמוני המין על התנהגות "כמו־מאנית" מבוססת עד כדי כך, שסינדרום טרום וסתי משמש טיעון הגנה לגיטימי לחוסר שפיות זמנית בבתי המשפט בארה"ב.

 •  בבעיות נפשיות

הטקסט מקשר בצורה ישירה בין הפתולוגיה הזו ובין חוסר יציבות נפשית. נהוג להשתמש בפורמולה הזו במגוון מצבים נפשיים, כאשר הביטוי ההתנהגותי תואם את מאפייני האבחנה המבדלת של עודף, חום ותקיעות. מאפיינים אפשריים כוללים: התנהגות מוחצנת, ייתכן מתפרצת, תחושה שהמטופל מסתובב במעגלים ולא מצליח להתגבר על תקיעות כלשהי.

דוגמא למצב נפשי שניתן ליישם בו את השימוש בפורמולה זו הוא סינדרום פוסט טרואמה (PTSD). במקרה הזה הטראומה עצמה נתפסת כגורם לסטגנציה של דם, שמעוררת את הקשיים הרגשיים/נפשיים.

בטיפול בבעיות נפשיות חשוב לעשות אבחנה מבדלת ולוודא שמקור התקיעות הוא במחמם התחתון. אבחנה מבדלת כוללת סימנים פיזיים או תחושתיים של תקיעות במחמם התחתון, במקביל לשלילה של סימפטומים שמצביעים על תקיעות במחמם עליון, כגון תחושה של מחנק/מועקה/לחץ באזור החזה, אי־נוחות/כאב/קשיות באזור האפיגסטריום.

 

3. העקרון הטיפולי

בשאנג חאן לון מוזכרות 3 פורמולות שעוסקות בסינדרום זה של מערכת Tai Yang של תקיעות חום ודם במחמם התחתון. שלושתן נחשבות לפורמולות שמאפשרות ניקוז של ההצטברות; ההבדל ביניהן נעוץ במידת האגרסיביות שלהן, וביחס בין הנעת הדם וטיהור החום. הפורמולות הן:

 • Tao He Cheng Qi Tang: למצב בו החום בולט יותר מהסטגנציה
 • Di Dang Tang: למצב של חום וסטגנציה של דם חמורים; פורמולה בעלת יכולת הנעת דם אגרסיבית מאד
 • Di Dang Wan: אותם מרכיבים כמו הפורמולה הקודמת, אבל מינונים יחסיים שונים בין הצמחים הופכים אותה לפורמולה עדינה ביחס לקודמת; עדיין פורמולה חזקה יחסית לטיפול גם בסטגנציה וגם בחום.

שתי פורמולות Di Dang מכילות עלוקה (Shui Zhi) וחרק (Meng Chong), שניהם בעלי השפעה חזקה מאד בהנעת דם, ומתאימים למצבים קשים ואקוטיים. אני באופן אישי מעדיפה לא להשתמש בהם (וגם לא פשוט להשיג אותם בארץ).

את הפורמולה Tao He Cheng Qi Tang אני מוצאת כפורמולה הרבה יותר שימושית. המרכיבים שלה צמחיים ומינרליים, וניתן להשתמש בה גם למצבים אקוטיים וגם למצבים כרוניים באמצעות מודיפיקציות פשוטות. צריך לקחת בחשבון שמבין שלושת הפורמולות, יכולת הנעת הדם שלה היא החלשה ביותר, ולכן צריך לעשות התאמה במודיפיקציה למידת ההנעה הרצויה.

המרכיבים של Tao He Cheng Qi Tang

Tao Ren 50 pieces

Gui Zhi 30g

Da Huang 60g

Zhi Gan Cao 30g

Mang Xiao 30g

שלושת הצמחים הראשונים בפורמולה עוסקים בתיקון מנגנון הפעולה של תנועת הדם.

Tao Ren

על שמו קרויה הפורמולה, בעל יכולת הנעת דם ושחרור סטגנציה במחמם התחתון. על ידי חידוש תנועת דם תקינה ניתן יהיה לשקם את הרקמות, התפקודים ומנגנוני הפעולה של מערכות המחמם התחתון.

Gui Zhi

צמח שמיוחס למערכת Tai Yang בכלל, ולוויסות התנועה והתפקוד של Wei Qi בפרט. תרומתו לשיקום תנועת הדם בעלת 3 רבדים:

 • הצ'י שולט על תנועת הדם, ולכן ע"י ויסות פעילות ותנועת ה־Wei Qi, הצמח Gui Zhi משקם את פעילות הנעת הדם.
 • משפיע ישירות על זרימת דם כללית בגוף, כיוון שיש לו את היכולת לחמם ולהמריץ את התנועה בתוך הערוצים.
 • משפיע ספציפית על תנועת הדם במחמם התחתון. ב־Shen Nong Ben Cao Jing בפסקה שמתייחסת לתפקודי Gui Zhi כתוב: ”dissipates blood amassment in the lower burner” (תרגום של Yang Shou Zhong).

ביחד, צמחים אלו מתמקדים בפיזור ההצטברות ובשיקום תנועת הדם במחמם התחתון.

Da huang

בעל תפקיד כפול בפורמולה:

 • עובד עם שני הצמחים הראשונים ומעצים את יכולת הנעת הדם של הפורמולה.
 • מפזר את הצטברות החום מהמחמם התחתון. למעשה, ביחד עם שני הצמחים הנותרים בפורמולה, יש כאן פורמולה שלמה שמשוייכת למערכת Yang Ming, הפורמלה Tiao Wei Cheng Qi Tang:

Da Huang

Mang Xiao

Zhi Gan Cao

העובדה שהפורמולה Tao He Cheng Qi Tang מכילה בתוכה פורמולה של Yang Ming, לא משנה את העובדה שמדובר בפורמולה שמתקנת את מנגנון הפעולה והדינמיקה של מערכת Tai Yang. המערכות בגוף עובדות ביחד כמכלול; ישנן כמה דוגמאות בטקסט בהן נעזרים בדינמיקה של מערכת אחת כדי לשקם מערכת אחרת. במקרה הזה, נעזרים בדינמיקה של הניקוז של מערכת Yang Ming כדי לפנות הצטברות שפוגעת בתפקוד של מערכת Tai Yang, של ויסות הנעת הדם במחמם התחתון.

מודיפקציות

המודיפיקציות העיקריות לפורמולה הן יחסית פשוטות והן קשורות למידת החומרה של הסטגנציה והחום.

במידה ואין מצב חמור של חום, ניתן להוציא את Mang Xiao. במידה ויש נטייה לצואה רכה או שלשולים מומלץ גם כן להוציא את Mang Xiao; אין צורך להוציא את Da Huang במקרה של נטייה לצואה רכה או שלשולים, הוא משמעותי לשיפור תנועת הדם במחמם התחתון ולא יגרום לשלשול בשילוב עם הצמחים הנותרים.

במידה ויש סטגנציה חמורה של דם, ניתן להוסיף מניעי דם בהתאם לביטוי הסימפטומטי. לדוגמא, ביטוי בתופעות טרום מחזור של כאבי בטן תחתונה, נטייה לנפיחות בגוף וכד', ניתן להוסיף Yi Mu Cao.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.